Me Mōhio Koe Ki Whea Haere Ai

Ka pēhea e āwhina ai te Pūnaha Whakamahere Ara Hīkoi i a Awatea rāua ko Kui ki te whakatau i tēnei take tomonga?