Fern
Photo by Stephen Day

Vacancy: Kaitohutohu Matua, Māori | Senior Advisor Māori

Kaitohutohu Matua, Māori

 • Te mahi tahi me te whai wāhi atu
 • He tautoko, he ārahi, he whakahōnore i ngā kawenga Tiriti

Ka ārahi a Ara Hīkoi Aotearoa (New Zealand Walking Access Commission) i ngā take e pā ana ki te whai wāhi ki te taiao. Ka whakahaere mātau i tētahi rautaki ā-motu mō te whai wāhi ki te taiao, tae atu ki ngā huarahi me ngā ara hīkoi. Ka whakamahere mātau i te whai wāhitanga atu ki te taiao, ka whakawhiwhi mōhiohio ki te iwi tūmatanui, ka whakahaere i tētahi tikanga matatika whanonga mō te taiao, ka āwhina i ngā mahi whakatau taumkumekume āheinga, ka whakariterite āheinga hou hoki.
 
Kei tā mātau Rautaki Mahi Tahi, Whai Wāhi Māori:

 • ko te kupu whakaū i tō mātau manawanui ki te hāpai i ngā kawenga Tiriti;
 • ka āta whakahuatia ā mātau mahi me ā mātau takohanga e pā ana ki Te Tiriti, ka whakahonoa hoki tēnei Rautaki ki tō mātau Poari, ā mātau kaimahi, ngā kaitohutohu ā-rohe, me ngā mahi ka kōkiritia
 • ka tohua ngā pūkenga, ngā pūmanawa me ngā rauemi e hiahiatia ana e rite ai a Ara Hīkoi Aotearoa ki te whakatutuki i ā mātau mahi me ā mātau takohanga.

 
Ka āwhina koe i a Ara Hīkoi Aoteara ki te mahi tahi ki ngā tāngata whenua, ka tautoko i te whakatinanatanga o tā mātau Rautaki Mahi Tahi Māori, ka whakawhiwhi tautoko, tohutohu hoki ki te tumu whakarae me ngā kaimahi, puta noa i ētahi take maha.
 
Kei te rapu mātau i tētahi tangata:

 • Ka taea e ia te hanga me te whakapiki i ngā mahinga tahitanga me ngā pūmanawa o te tari
 • He moruki, he whakaaweawe ngā mahi
 • He tangata ringa raupā, ka kaha te mahi ā-rōpū
 • Ka taea te kawe mai te tāngata i tō haerenga.

Ka whakamahia koe ki te:

 • mahi ki waenga i te ao Māori me te rāngai kāwanatanga
 • whakaatu mai i ō pūkenga mō te reo me ōna tikanga Māori, me te Tiriti o Waitangi
 • me whai wheako koe, me whai mōhiotanga hoki mō ngā hātepe me ngā kaupapahere kāwanatanga
 • me mārama ki ngā āhuatanga tahamaha o ngā take kāwanatanga e pā ana ki te angitūtanga o Ngāi Māori

 
KA KATI NGĀ TONO: Rātapu, te 27 o Pipiri 2021
MŌ TE TONO, MŌ TE TIROTIRO I TE TĀTAI TŪRANGA:  www.jacksonstone.co.nz
TAUPANGA:  8101
 
ME HE PĀTAI ANŌ: waeahia a Russell Spratt, a David Hollander i 04 550 8000

—————————–


Senior Advisor Māori

 • Partnership & engagement
 • Support, guide & honour Tiriti obligations

The New Zealand Walking Access Commission – Ara Hīkoi Aotearoa, provides leadership on access to the outdoors. We administer a national strategy on outdoor access, including tracks and trails. We map outdoor access, provide information to the public, oversee a code of responsible conduct in the outdoors, help to resolve access disputes and negotiate new access.
 
The Commission’s Māori Partnership and Engagement Strategy:

 • affirms our commitment to honour our Tiriti obligations
 • clearly articulates our roles and responsibilities under te Tiriti, and connects the Strategy to our Board, staff, regional field advisors, and the work we do
 • recognises the skills, capabilities and resources required to ensure the Commission is prepared to fulfil its roles and responsibilities.

 
You will help the Commission partner with tangata whenua, supporting the implementation of the Commission’s Māori Partnership Strategy and provide support and advice to the chief executive and team across a broad range of issues.
 
We are searching for someone who:

 • can build and sustain strategic partnerships and organisational capability
 • is agile and personally effective
 • is a pragmatic, hands-on team-player
 • can bring people on the journey with you.

You will be expected to:

 • operate effectively in te ao Māori and in the public sector space
 • display core skills and comfort in te reo me ōna tikanga Māori, and te Tiriti o Waitangi
 • have experience and understanding of government processes and policies
 • have an appreciation of the complexities of whole-of-government issues relating to success for Māori

 
  
APPLICATIONS CLOSE: Sunday, 27 June 2021
APPLY OR VIEW THE POSITION DESCRIPTION: www.jacksonstone.co.nz
REFERENCE: 8101
 
FURTHER ENQUIRIES: Russell Spratt or David Hollander on 04 550 8000

Page last updated: Jun 11, 2021, 2:07 PM